Eva Rookmaker

Stel je voor, je leeft in een wereld waarin jij als persoon, jouw persoonlijkheid en jouw persoonlijke ontwikkeling jouw succes bepalen. Zou jij dan andere keuzes maken? Keuzes die bij jouw persoonlijke ontwikkeling passen?

Ontdek meer over de beweging en de waarde van persoonlijke ontwikkeling.

Eva heeft van jongs af aan met een andere blik naar de wereld gekeken. Ondanks dat zij door velen niet begrepen werd, heeft Eva op eigen kracht haar denkwijze verder uitgewerkt. Via een unieke weg is zij gekomen tot een visie waarin de waarde van unieke persoonlijkheden en persoonlijke ontwikkeling de weg naar succes bepaalt. Succes in de huidige maatschappij vaak gevormd door status, macht en geld, wordt verrijkt met persoonlijke ontwikkeling.

Het huidige waardensysteem is over de tijd heen nauwelijks aangepast. Dit terwijl het individuen neigt te generaliseren en uitgaat van een gouden standaard waardoor het huidige waardensysteem niet voldoende voor ons inzetbaar is. Persoonlijke doelstellingen worden misplaatst in een algemene meting waardoor de kracht van eigen persoonlijke ontwikkeling teniet gedaan wordt.

Eva heeft persoonlijk ervaren hoe het huidige waardesysteem een blokkade kan vormen om gezien, geaccepteerd en gewaardeerd te worden. In plaats van haarzelf hiertegen te verzetten is Eva een zoektocht gestart naar het creëren van waarde buiten het huidig overheersende waardensysteem om. Eva heeft een vernieuwende blik gecreëerd die toepasbaar is op ieder individu binnen deze samenleving. Echter, om een omschakeling te kunnen maken in het huidige waardesysteem zijn vele stappen nodig en hiervoor zet Eva een beweging in gang, startend met het bieden van inzicht en een vertaling naar de praktijk. Via haar podcast “De weg naar succes” brengt Eva haar blik tot leven door haar visie te reflecteren samen met haar gasten. Om de waarde van persoonlijke ontwikkeling in de praktijk te brengen richt Eva verschillende projecten op om slag kansen te vergroten binnen de samenleving. De eerste en geslaagde editie van de Barter Netwerk Borrel is hier een mooi voorbeeld van.

Eva staat voor de waarde van persoonlijke ontwikkeling. En wat is de waarde van persoonlijke ontwikkeling volgens Eva dan? Het is een basiswaarde in het leven die momenteel slechts ingezet wordt als een toegevoegde waarde in plaats van een leidraad naar persoonlijk succes.

DE WEG NAAR SUCCES

DE WEG NAAR SUCCES is een Nederlandse podcast serie waarin het huidig overheersende succesbeeld verrijkt wordt met de waarde van persoonlijke ontwikkeling. 

Eva brengt haar vernieuwende blik tot leven door haar visie te reflecteren met haar gasten. Per aflevering stelt Eva generaliseren vragen die inzicht zullen geven in de rol en potentie van persoonlijke ontwikkeling. Door te luisteren naar de podcast, krijgt persoonlijke ontwikkeling vorm en draagkracht als waarde voor ieder individu binnen de maatschappij.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Barter netwerk
borrel

Op 21 november 2021 organiseerde Eva de eerste editie van de Barter Netwerk Borrel “BNB” in Rotterdam.  Dit evenement is ontwikkeld met als doel verbindingen te creëren die gebaseerd zijn op inzicht in plaats van aanzicht. In andere woorden, tijdens de BNB staat de persoon, persoonlijkheid en persoonlijke ontwikkeling centraal als middel om waarde te creëren.

Deelnemers krijgen inzicht in persoonlijke waarden, van hunzelf en van anderen. Op basis van deze persoonlijke waarde kunnen gasten diensten en kennis met elkaar uitwisselen (“barteren”) zonder dat geld daar een directe rol bij speelt. In een open sfeer wordt de drempel om contact te leggen tussen mensen met verschillende achtergronden verlaagd. De achtergrond van de gasten varieerde dan ook van kunst en cultuur zoals zang, dans en fotografie tot gasten die actief zijn in de politiek en de advocatuur. Centraal stond de persoon als unieke waarde.

Tijdens de BNB wordt het spel “IMAGINE ME” gespeeld om op een diepere laag contact met elkaar te maken.

Samenwerking met Studio Lisa. 

Aanmelden voor de volgende editie

Persoonlijke bijdrage

Draag bij aan de projecten van Eva Rookmaker en werk mee aan het verspreiden van de waarde van persoonlijke ontwikkeling. Je kunt op 3 manieren bijdragen: geld, middelen of met je persoonlijke waarden.

CONTACT

Stuur een bericht